EN/HU

Blockchain technológia a gazdaság szolgálatában

A Blockchain Koalíció alapítói felismerték, hogy a blockchain technológia elérte azt a fejlettségi és elfogadottsági szintet, amely egyértelművé teszi, hogy a nemzetközi gazdasági versenyben erős tényezővé vált, alkalmazása stratégiai cél lehet a világ vezető gazdaságai számára. Világgazdasági jelentőségét részben az a sajátosság adja, hogy elosztott főkönyvi technológiaként alapja lehet határokon átnyúló, autonóm rendszereknek, amely elősegíti az ellátási láncok működését.

Az alapítók szerint Magyarország számára nyitott a lehetőség, hogy nemzetközileg is értékelhető pozíciót szerezzen, amelyet a Blockchain Koalíció az ismeretterjesztés, jogi támogatás, kutatás-fejlesztés és a szolgáltatás-fejlesztés területén nyújtott támogatással kíván elősegíteni.